Endoskopik Cerrahi

Endoskopik cerrahi tedavisiyle doğal yollardan vücuda giriş veya daha küçük kesiler, tedavi sonrası daha hızlı iyileşme ve yüksek hasta memnuniyeti.

Endoskopik cerrahide klasik tedavilerinden farklı olarak küçük kesiler ya da organların vücut dışına açılan kısımları kullanılarak kamera yardımı ile iç organların görüntülenmesi ve hastalıkların tedavisi amaçlanmaktadır.

Ürolojide kullanılan endoskopik cerrahi yöntemleri üretroskopi, sistoskopi, üretroskopi, renoskopi (nefroskopi), perkütan nefroskopi ve laparoskopi yöntemleridir. Bu yöntemler kullanılarak patolojilere müdahale edilir, yapılan işleme işlemin içeriğine göre değişik isimler verilir. Örneğin transüretral rezeksiyon, perkütan nefrolitotomi gibi.

Üroloji alanında endoskopik cerrahi uygulamaları kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. Kanser ve diğer ürolojik hastalıkların tedavisinde %98’in üzerinde başarı oranıyla modern endoskopik teknikler kullanılmaktadır.