İdrar Kültürü

İdrar kültürü testleri ile enfeksiyon risklerinin daha hızlı tespiti ve hastaya uygun tedavi yöntemleri…

Tam idrar tahlili ile birlikte istediğimiz idrar kültüründe özellikle lökosit ve bakteri incelemesi yapılmaktadır. İdrar kültürü testi idrarda bulunan ve enfeksiyona sebep olan organizmaları saptayarak tanı koymamızı sağlamaktadır.

Taş hastalıklarının araştırılmasında da kullandığımız idrar kültürü testlerini sistoskopi ve üreteroskopi gibi uygulamalar ile bazı cerrahi operasyonlar öncesinde de istemekteyiz.

İdrar kültürü kadın hastalarımızda daha çok uyguladığımız bir yöntemdir. Üretranın kısa olması ve anüse yakınlığı nedeniyle kadınlarda bakteri oluşumu daha fazla ve hızlıdır. İdrar kültürü sayesinde özellikle enfeksiyon daha hızlı tespit edilmektedir.