Kök Hücre Tedavisi

Kök hücre tedavisiyle sertleşme sorunu, azospermi, prostatit ve interstisyel sistit tedavi ediliyor! Geliştirilmiş yöntemlerimizle yüksek tedavi başarısı!

Son 10-15 yılda kök hücre tedavisi ve uygulamaları büyük gelişme göstermiştir. Kök hücre uygulandığı organda fonksiyonu bozuk hücreleri yenileyebilmesi ve dokuda arzu edilen normal hücre yenilenmesini gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. bu nedenle farklı tıp dalları kök hücre tedavisinden yararlanmaya başlamıştır.

Ürolojide kök hücre tedavisi ise bazı kronik hastalıklarada özellikle erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu), azospermi (kısırlık, infertilite), prostatit ve interstisyel sistit tedavisinde kullanılmaktadır.