PET Tomografi

PET Tomografi ile 3 boyutlu görüntüler ile fizyolojik bilgiler birleştirilerek hızlı tanı imkanı ve kesin çözümlü tedavi yöntemleri…

Anatomik ve fizyolojik bilginin tek seansta birleştirilmesi ile elde edilen Pozitron Emisyon bilgisayarlı Tomografi (PET/CT) ile hızlı ve güvenilir tanı konulması sağlanmaktadır. PET/CT, tıbbi görüntülemede çığır açmış olup 2000 yılında TIME dergisi tarafından tıp alanında “yılın buluşu” olarak seçilmiştir.

PET, vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu bir görüntüsünü veren ve sık kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Ürolojik tedaviler öncesinde kullandığımız PET tomografi tanı uygulaması, en gelişmiş ve modern şekilde kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.