Prostat Biyopsisi

Prostat füzyon biyopsisi: Hedefe yönelik prostattan doku örneğinin alınması, prostat kanserinin belirlenmesinde en etkili biyopsi yöntemi…

Prostat biyopsisi, prostatta kanser dokusunun varlığının tespit edilmesi amacıyla prostattan doku örneği alma işlemidir. Genel olarak PSA yüksekliği olan veya prostat muayenesi şüpheli olan hastalarda prostat biyopsisi yapmak gerekmektedir. Prostat iğne biyopsisi ultrason eşliğinde rektal yoldan yapılır. Prostattan doku örneği alınarak patolojik inceleme ile kanser varlığı araştırılır. Prostat biyopsisi üroloji ya da radyoloji doktorları tarafından yapılmaktadır.

PSA değerlendirmesi ve rektal muayeneden sonra yapılan multiparametrik MR (Magnetik rezonans) görüntüleri ile transrektal ultrasonografi görüntüleri bir software aracılığıyla bilgisayar ortamında birleştirilerek biyopsi hedefleri belirlenmektedir. Tam hedeften alınan prostat biyopsi dokularının incelenmesinde prostat kanseri tespit edilirse, prostat kanseri tanısı konulmuş olmaktadır.

Dünyada erkeklerde en sık rastlanılan hastalık grubu olan prostat hastalıkları arasında prostat kanserini diğerlerinden ayırt etmede günümüzde en etkili yöntem prostat füzyon biyopsisidir.