Pyelografi

Ürolojik tedaviler öncesinde kullandığımız İntravenöz Pyelografi, en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde…

Pyelografi, iyotlu kontrast maddelerin intravenöz yolla (damardan) enjeksiyonu sonrasında belirli zaman aralıkları koyularak seri grafilerinin alınması işlemidir. İVP olarak da literatürde yer alan İntravenöz Pyelografi, böbrekler ve idrar yollarının filminin çekilmesini sağlayan radyolojik bir yöntemdir.

Böbrek travmaları ile bazı operasyonlardan önce üreterleri ve donörün böbreklerinin değerlendirilmesinde yararlandığımız bir tetkik yöntemidir.

Ürolojik tedaviler öncesinde kullandığımız İntravenöz Pyelografi, en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.