Sistoskopi

Ürolojide görüntüleme yöntemi denildiğinde akla ilk gelen, olmazsa olmaz tanı yöntemi, sistoskopi!

Sistoskopi, üretranın ve idrar torbasının endoskopik alet ile değerlendirilmesidir. Üretra, prostat ve mesanenin direkt olarak incelenmesiyle hastalıkların varlığını ve mesanedeki yapısal bozuklukları tespit etmeyi sağlayan sistoskopi, en çok tercih ettiğimiz tanı yöntemlerinden biridir.

Alt üriner sistemin görüntülenmesi için kullanılan sistoskopi, sistoskop denilen mercekli ve ışıklı bir aletle doğal idrar yolundan girilerek gerçekleştirilir.

Üretra, prostat, mesane ve üreter alt uçlarının doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklarının tanısını koymada ve aynı anda tedavi uygulamasında kullandığımız sistoskopi, en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.