Sistoüretrografi

X ışınları ile hızlı tanı ve tedavi! Sistoüretrografi uygulamasıyla mesane sorunlarına kalıcı müdahaleler!

Sistoüretrografi tanı yöntemini özellikle vesiko-üreteral reflü (kaçış, akıntı) araştırılması amacı ile yaparken posterior üretral valv denen erkek çocuklarda görülen önemli bir darlık nedeninin tanınmasında da kullanmaktayız.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG) olarak da adlandırdığımız bu yöntemde mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için X-ışını kullanarak görüntüleme yapmaktayız.

Ürolojik tedaviler öncesinde kullandığımız sistoüretrografi, en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.