Taş Kırma (ESWL Tedavisi)

Böbrek taşlarının tedavisinde doğru planlama ve etkili taş kırma (ESWL tedavisi) ile yüksek başarı.

ESWL tedavisi, vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (extracorporeal shock wave lithotripsy)  yönteminin kısaltmasıdır. Böbrek taşı ses dalgalarıyla kırma yöntemi olarak da bilinir. ESWL tedavisi böbrek taşlarının tedavisinde komplikasyon oranı düşük bir tedavi yöntemidir. Taş böbrek havuzcuğunda, üst ve orta polde ise ESWL ile taş kırma tedavisinin başarısı yüksektir. Alt polde bulunan taşlar kırıldıktan sonra tamamen düşürülemezse tekrar birleşerek büyük taş oluşturabilir. Üreter üst ucundaki taşların tedavisinde de diğer faktörler de uygun ise ESWL tedavisi ile taş kırma tercih edilebilir.

Böbrek ve üreter taşlarının tedavisinde uygun şartlarda düşük komplikasyon oranıyla sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Böbrek taşı 2 cm’den küçük ise ve diğer faktörler de uygun ise ESWL tedavisi ile taş kırma uygulanabilir. Çünkü, diğer yöntemlere göre, komplikasyon oranı daha düşüktür.