Üreteroskopi

İlerleyen teknolojiyle birlikte, böbreğin tüm bölümlerinin üreteroskopi sayesinde. endoskopik teşhis ve tedavisi.

Üreteroskopi, idrar kanalından girilerek üreterin görüntülenmesi için kullanılan tanı yöntemidir. Sert veya yumuşak (bükülebilir) olmak üzere iki farklı alet kullanılmaktadır. Bükülebilir (fleksibıl) üreteroskop ile böbrek içine de girilebilmektedir, yani renoskopi işlemi yapılabilmektedir. Üreteroskopi ve renoskopi yöntemiyle üreter ve böbrek içindeki taş, tümör, kist, divertikül, darlık başta olmak üzere pek çok soruna tanı konulabilmektedir. Bu hastalıklara aynı anda üreterorenoskopi eşliğinde tedavi uygulamak sıklıkla uyguladığımız tedavi yöntemleridir.

İlerleyen teknolojiyle birlikte, böbreğin tüm bölümlerinin endoskopik teşhis ve tedavisi için fleksibl üreterorenoskopların (fURS) kullanılması mümkün olmuştur.

Endoskopik tedaviler öncesinde kullandığımız tanısal üreteroskopi, renoskopi en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.