Üroflowmetri Testi

Prostat büyümesine bağlı idrar bozuklarının hızlı bir şekilde tanısı ve güven veren tedavi imkanları…

Prostatın mekanik olarak idrar yolunu kapatıp kapatmadığını göstermesi açısından oldukça güvenilir olan üroflowmetri, üroloji kliniklerimizde ya da ürodinami merkezlerinde uygulanan bilgisayar destekli bir tanı yöntemidir.

Üroflowmetri ya da bir diğer adıyla işeme testi, üroloji alanında sık sık kullandığımız, ürolojik işeme akış değerlerini gösteren uygulamadır.

Ortalama 2 – 3 dakikalık bir uygulama olan üroflowmetri, sayesinde 50-60 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 50’sini, 80 yaşın üzerindekilerin ise yüzde 90’ını etkileyen prostat büyümesine bağlı idrar bozukluklarının tanısı gerçekleştirilmektedir.